Házirend

HÁZIREND

 • A házirend minden itt üdülő vendégre érvényes, melyet a beköltözése alkalmával tudomásul vesz és elfogad.
 • A csoport- és táborvezető felelős a csoport tagjainak biztonságáért, magatartásáért, a házirend betartásáért. Ennek érdekében kérjük a házirend ismertetését a csoport minden tagjával a megérkezést követően.
 • A szobák az érkezés napján 14 órától állnak a vendégek rendelkezésére.
 • Az elutazás napján a lakóegységeket legkésőbb 10 óráig az üdülővezetőnek át kell adni.
 • Vendégeink a szálláshelyre ténylegesen lefoglalt és kifizetett létszámon felül más személyt nem fogadhatnak. E rendelkezés megsértése esetén a szállásadó jogosult azonnali hatállyal a vendéget a szálláshelyről kiutasítani.
 • Minden vendég köteles betartani a tűz- és balesetvédelmi szabályokat.
  • az üdülő TELJES területén TILOS a dohányzás- (kivéve a dohányzásra kijelölt helyet)
  • az üdülő területén tüzet rakni csak az arra kijelölt helyen szabad
  • tűz- és robbanásveszélyes tárgyakat, eszközöket az üdülő területére behozni tilos
  • a tetőkre felmenni VESZÉLYES és TILOS
  • az üdülő területén alkoholt 18 éven aluliak nem fogyaszthatnak
  • kábítószert az üdülő területére behozni SZIGORÚAN TILOS.
 • Ezen rendelkezések megsértője azonnali hatállyal kiutasítható az üdülőből.
 • A szálláshely a tűzoltósághoz közvetlenül bekötött, szabványos tűzjelző rendszerrel van felszerelve. A riasztás után az emberi és anyagi javak védelme miatt a tűzoltóság azonnal megkezdi kivonulását.
  • TÉVES RIASZTÁS esetén a tűzoltóságot 2 percen belül értesíteni kell annak érdekében, hogy a tűzoltóság ne kezdje meg a kivonulást. Amennyiben ez a határidő eltelik és a kivonulás mégis megtörténik, akkor a jogszabályokban meghatározott módon a tűzoltóság a költségeket a szálláshely felé kiszámlázza. Téves riasztás esetén a kivonulás költsége 30.000 Ft + Áfa, melyet jelen házirendünk alapján a téves riasztást előidéző személy, vagy csoport részére tovább hárítunk.
  • Minden riasztás (indokolt ill. téves) után a tűzjelző rendszert, hatósági előírásnak megfelelően felül kell vizsgáltatni, mely költségét a rendszer indokolatlan működését előidéző személy köteles a szálláshely felé kifizetni. A téves riasztás utáni rendszer felülvizsgálat díja: 30.000 Ft+Áfa
 • Az esetleges balesetekről az üdülő vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.
 • Az üdülő területét csak tanári engedéllyel lehet elhagyni.
 • A szobák felszerelési tárgyait az épületekből kivinni tilos.
 • A lakóegységekben elhelyezett vagyon- és értéktárgyakért az üdülő semmilyen felelősséget nem vállal, a lakóegységek zárása mindenkinek saját érdeke.
 • Az épületekben és felszerelésekben okozott károkat a károkozó köteles azonnal jelenteni az üdülő vezetősége felé és a keletkezett kárt a helyszínen megtéríteni.
 • A csoportvezető felelős azért, hogy vendégekkel, valamint a csoport tagjaival megismertesse mind a jelen házirendet, mind a Magyar Köztársaság jogrendjének és tradicionális szabályainak betartására vonatkozó kötelezettségeiket. Ezen kötelezettségek megszegéséből eredő károkat a vendégek kötelesek viselni.
Minden kedves vendégünknek kellemes pihenést és jó szórakozást kívánunk! Üzemeltető: Viglo Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Napfény u. 7.